Ana Sayfa Genel Değerlendirme Araştırmalarımız İletişim    English

Bursa’nın 250 Büyük Firma Araştırması;

-Bursa’nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on dokuzuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış, ilçelerdeki firmalar da ankete dâhil edilmiştir.

-Ankete katılarak cevap veren firmalar arasında, ilk 250’ye girenlerle ilgili veriler değerlendirmeye alınmıştır.

- Bu 250 firmadan, 229’u Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na, 21’i Bursa’nın ilçelerindeki ticaret ve sanayi odalarına kayıtlıdırlar.

- 250 Büyük Firma sıralaması, 2015 yılı içinde yaptıkları net iç ve dış satış (ciro) tutarları esas alınarak oluşturulmuştur. Bu firmaların katma değerleri, öz sermaye tutarları, net aktifleri, vergi öncesi dönem karları, ihracatları, personel sayıları ve üretimden satışları kendi aralarında ayrıca sıralamaya tabi tutulmuştur.

- 250 firmayı tespit amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında firmalara, 2015 yılındaki net iç ve dış satış (ciro) tutarları, üretimden satışlar tutarı, ihracatları, ödenen maaşlar ve ücret toplamları, ödedikleri faizler, kiralar ile 2015 yılının vergi öncesi dönem karları, diğer gelirleri, var ise 2015 yılı zararları, 2015yılı net varlıklar (aktif) toplamları, öz sermayeleri toplamları, 2015 yılında maaş ve ücretle çalıştırdıkları ortalama kişi sayısı verileri alınarak analizler yapılmıştır. Anket vasıtasıyla alınan bilgilerin, firmaların bilanço ve gelir tablolarından kontrolleri yapılmıştır.Devamı

Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2. Sokak No: 2 16140 Nilüfer/BURSA
Telefon : +90 (224) 275 17  51-54-58 Faks : +90 (224) 275 17 59 E-mail:ilk250@btso.org.tr